Så outsourcar du din kundservice – utan att tappa företagets identitet

Funderar du på att outsourca din kundservice?

 

Då är det viktigt att du ställer rätt krav på din leverantör – att du väljer någon som du känner är proaktiv, har koll på marknaden och ligger i framkant. Outsourcing är inte bara ett verktyg för att effektivisera kundservice, utan även för att utveckla hela organisationen. I den här guiden går vi igenom hur du ska tänka när du outsourcar din kundservice – och hur du gör det utan att tappa företagets identitet!

I den här guiden får du bland annat veta:

  • Hur du kan öka både försäljningen och kundnöjdheten med rätt leverantör

  • Vad du behöver tänka på innan du börjar leta leverantör

  • Hur outsourcing gör det möjligt för dig att anpassa volymen på personalstyrkan baserat på arbetsbelastning
  • Hur du kan använda outsourcing som ett effektivt verktyg för företagets affärsutveckling

Ladda ner guiden här