Vad är Gamification?

 

Gamification handlar om att använda spelmekanismer och sätta det i ett sammanhang som inte alls handlar om spel – utan som är kopplade till verksamhetens IT, transport, företagsutveckling eller utbildning.

Transcom kan hjälpa till att definiera din gamificationstrategi, välja och utvärdera lämpliga leverantörer, hjälpa till med implementation och underhåll. I vår guide delar vi med oss av alla de delar som är viktiga när det gäller gamification.

  • Onboarding - Öka inlärningstiden och få in den nyanställda snabbare i arbete.

  • Försäljning - Personalen blir snabbt uppdaterade om nya lösningar och säljtekniker.

  • Utveckling - Din personal lära sig nya färdigheter, presterar bättre och ökar engagemanget på ett modernt och roligt sätt. 
  • Mätbara resultat - Din personal kan följa sin egen utveckling i kombination med
    företagets resultat.
  • Rekrytering - Ett roligt sätt att öka intresset för ditt företaget, samtidigt som ni framstår som moderna och i framkant.
  • Teamkänsla - Möjliggör att hela gruppen avancerar framåt mot nya kunskaps-och kvalitetsnivåer.
  • Ledarskap - Medarbetarna får positiv feedback regelbundet baserat på konkreta och jämförbara resultat.

 


 

Ladda ner vår guide om du vill veta mer om Gamification och hur det kan hjälpa dig!